office@constructii-proiect.ro
mem.construct@gmail.com

Servicii

Topografie

Topografia este ştiinţa care, sprijinindu-se pe reţeaua geodezică, îndeseşte punctele de sprijin pentru a putea determina poziţia punctelor de detaliu de pe suprafaţa terestră.

Studiile topografice ocupa un rol important in domeniul nostru de activitate. Stim prea bine ca la orice aviz al administratiilor locale, sunt solicitate diverse tipuri de masuratori precum si in vederea proiectarii de orice natura. De aceea va stam la dispozitie cu toata gama de lucrari din acest domeniu.

Va putem oferi:

 • Planuri de situatie pentru avize PAC, PUD, PUZ, PUG

 • Planuri de situatie pentru proiectare in vederea reabilitarii trame stradale ce includ profile transversale si longitudinale

 • Planuri de situatie pentru proiectare si reabilitare retele de utilitati (gaz, apa, canalizare)

 • Documetatii TOPO – RELEVEE pentru diverse tipuri de cladiri executate.

 • Planuri de stituatie pentru fatade 2D si 3D

 • Planuri de situatie pentru proiecte rezidentiale plus curbe de nivel

 

Cadastru și Intabulare

Servicii cadastrale în regim normal sau la urgență:

 • Cadastru – Documentație pentru atribuire număr cadastral și înscriere în Cartea Funciară
 • Cadastru – Întocmire relevee construcții
 • Cadastru – Întocmire documentație tehnică în vederea dezmembrării/comasării corpurilor de proprietate
 • Cadastru – Înscrierea în Cartea Funciara a unei construcții noi
 • Cadastru – Întocmire documentatie tehnică pentru obținere aviz număr poștal
 • Cadastru – Studiu topografic pentru obtinere autorizație de construire, certificat de urbanism, aviz număr poștal
 • Cadastru – Documentatie cadastrală pentru dobândirea dreptului de proprietate prin Ordinul Prefectului
 • Cadastru – Trasări
 • Cadastru – Planuri parcelare
 • Cadastru – Documentații pentru scoaterea din circuitul agricol

Arhitectură

Arhitectura, rezistența, instalațiile, amenajarea interioară, amenajările peisagere precum și domenii derivate din acestea sunt activități complexe, interconectate, și integrate care definesc prin combinațiile infinite, mediul ce ne înconjoară. În urma dorinței de a-l “popula” și sistematiza cât mai eficient și practic, plecând de la proiecte restrânse cum ar fi “locuința” și ajungând la lucrări de anvergură cum ar fi “complexe multifunționale”, proiectarea integrată se dovedeste o activitate vitală pentru îndeplinirea cu succes a proiectelor.

În acest sens vă oferim consultanță design, proiectare arhitectură, amenajare interioară, execuție, asistență proiectare, amenajări interioare și exterioare, recepția construcției, design interior, activități specifice legate de arhitect și arhitecți, șef de proiect, proiectare case, arhitectură case, arhitectură vile, activități specifice legate de birou de arhitectură, proiect de amenajare interioară, proiecte de mobilier, proiecte de mobilare urbană, amenajare peisageră, consolidări moderne sau prin anastiloză, proiecte de extinderi și supraetajări, recompartimentări, analiza regulilor și principiilor de urbanism, proiecte de rezistență, expertize tehnice, proiecte instalații, verificări de proiecte, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, detalii de execuție, reprezintă esența serviciilor care fac obiectul unei proiectări de calitate și eficiență bazată pe cerințele tot mai exigente ale pieței actuale.

Astfel informațiile din pagina de servicii, exemplele mentionațe în paginile portofoliului, explicațiile cât mai exacte și clare din paginile cu servicii și informații utile, conturează posibilitățile și oportunitățile oferite de Mem Project Construct pentru a răspunde eficient și prompt solicitărilor dumneavoastră.

Proiectare structurală

Proiectarea structurală sau proiectarea de rezistență a unei clădiri sau a unei construcții presupune - în principiu - parcurgerea următoarelor etape:

1. Analiza structurală Această etapă -"de finețe"- a proiectării structurale implică parcurgerea următorilor pași:

a) conceperea structurală, ce presupune stabilirea configurației structurii de rezistență și predimensionarea elementelor ce o compun, pornind de la: - planurile din proiectul de arhitectură; - normele și/sau normativele de conformare structurală aflate în vigoare; - prescripțiile privind alegerea dimensiunilor geometrice ale elementelor de construcție în funcție de tramele (deschiderile, traveile) structurii, modul de rezemare a acestora și chiar în funcție de proiecte similare elaborate anterior;

b) modelarea structurală, ce presupune modelarea structurii de rezistență (concepută în etapa anterioară) într-un program de analiză structurală, care în marea majoritate a cazurilor este bazat pe MEF (Metoda Elementelor Finite); mai exact, cu ajutorul pre-procesorului programului de analiză structurală, se introduc următoarele date privind modelul structurii: - noduri; - elemente structurale: - stalpi și grinzi - modelate cu elemente unidimensionale, de tip "bară"; - planșee, diafragme - modelate cu elemente bidimensionale, de tip "elemente de suprafață sau de arie", plane sau curbe; - blocuri și elemente masive - modelate cu elemente tridimensionale, de tip "elemente de volum". - caracteristici de material: densitate; moduli de elasticitate (longitudinal - Young și transversal); coeficient al contracției transversale - Poisson; rezistențe; etc.); - restricții (impuse în noduri - în deplasări; în tensiuni și/sau eforturi; în constante elastice, etc.); aceste restricții sunt numite -impropriu- și "rezemări" sau "reazeme"; - încărcări, introduse ca și forțe (distribuite-concentrate; constante-variabile; statice-dinamice, etc.); sunt precizate atât ca și cazuri de încarcare cât și ca și combinații de încărcări;

c) analiza structurală propriu-zisă, ce presupune utilizarea analizorului programului de analiză structurală, pentru obținerea rezultatelor privind solicitarea structurii de rezistență, în diferitele ipoteze de încărcare și combinații de încărcări. Acest pas se încheie cu utilizarea post-procesorului programului de analiza structurală, pentru a urmări și verifica rezultatele obținute, ce pun în evidență cele trei aspecte ale solicitării: - aspectul geometric, reliefat prin:

deplasări; - deformații; - aspectul mecanic, reliefat prin: - tensiuni; - eforturi; - aspectul energetic, reliefat prin: - energie potențială de deformație; - lucru mecanic al câmpurilor de forțe; - etc.

O analiza structurală propriu-zisă ce este încununată de succes are ca finalitate validarea rezultatelor obținute.

OBSERVAȚIE: Acesta etapă este numită de către unii (impropriu, eronat!...) și analiza statică a structurii sau calculul static al structurii. Eroarea provine in special din faptul ca o analiză structurală completă implică și analiza dinamică a structurii sau calculul dinamic al structurii (mai exact, o analiza modala si o analiza seismica a acesteia). Asadar, este gresit sa se vorbesca despre analize statice si calcule statice atunci cand este vorba despreanalize structurale!...

 

2. Dimensionarea structurală (dimensionarea elementelor structurii de rezistență) Aceasta etapă -"de rutina"- a proiectarii structurale presupune utilizarea rezultatelor obtinute prin analiza structurala in metodele de calcul prevazute de normele si normativele privind dimensionarea diverselor tipuri de sectiuni de elemente, pentru stabilirea (din punct de vedere calitativ si cantitativ) a materialelor ce trebuie utilizate la realizarea structurii de rezistenta, astfel incat ea sa corespunda din punct de vedere al solicitarilor modelate anterior, in pasul 1 (de mai sus).

3. Optimizarea structurala (optimizarea structurii de rezistență) Această etapă - "de conștiință" - a proiectării structurale presupune parcurgerea iterativă, ciclică, a pașilor 1.c și 2 (de mai sus), pentru atingerea de catre structura de rezistenta configurata si modelata anterior a unor indici de performanta structurala, cum ar fi: consum minim de materiale; consum minim de manopera; timp de executie redus; etc.

Această etapă este considerată de către unii proiectanți ca fiind o etapă suplimentară, opțională, a proiectării structurale, ce trebuie sa faca obiectul unor clauze speciale inContractul de proiectare sau chiar obiectul unui alt contract, de sine statator, independent de cel initial.

Aceasta, deoarece implica eforturi suplimentare, foarte greu cuantificabile de catre proiectant si verificabile de catre beneficiar si care -de foarte multe ori- nu isi gasesc acoperirea financiara in contractul de prestari servicii incheiat intre cele doua parti.

Consultanță în accesare de fonduri europene

Misiunea firmei este de a oferi proiecte de dezvoltare creative si profesionale la un pret onest care sa creeze pentru partenerii si clientii nostri solutii si beneficii tangibile, in vederea unei pozitionari favorabile a acestora fata de concurenta si pentru a crea parteneriate durabile.

Prin sintagma “accesare fonduri nerambursabile” se înțelege faptul că persoanele interesate (în mare parte fiind reprezentate de IMM-uri) pot solicita, în anumite condiții, subvenții financiare pentru investiții care, în totalitate sau parțial, nu trebuie restituite. În România, cele mai multe subvenții (atât ca număr cât și ca valoare) sunt acordate de Uniunea Europeană, însă se pot menționa și subvențiile provenite de la bugetul de stat. Fondurile europene nerambursabile au drept scop sprijinirea financiară a zonelor mai puțin dezvoltate, în încercarea alinierii acestora din punct de vedere economic, social și cultural cu țările europene dezvoltate.

Instrumentele Structurale prin care Uniunea Europeană acordă finanțare, în funcție de destinația banilor, sunt următoarele:

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);

- Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

- Fondul European pentru Pescuit (FEP);

- Fondul Social European (FSE); - Fondul de Coeziune (FC).

Oferim servicii de consultanta tehnico-financiara pe tot teritoriul Romaniei.

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

Scrierea proiectelor

 • Cereri de finanțare;
 • - Planuri de afaceri;
 • - Studii de fezabilitate;
 • - Memorii justificative;
 • - Studii și strategii de marketing;
 • - Analize economico-financiare.

Implementarea proiectelor Informare și publicitate;

Proceduri de achiziție;

 • - Cereri de rambursare;
 • - Raportare perioadă de implementare și post implementare;
 • - Notificări aferente contractului de finanțare;
 • - Asistență vizită de monitorizare în perioada de implementare și post-implementare.

CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENT

Strategie generală;

- Marketing;

- Resurse Umane;

- Juridic;

- Contabilitate / fiscalitate / financiar;

- Operațiuni;

- Administrativ.

Etape:

1. Diagnostic inițial;

2. Diagnostic final;

3. Planificare;

4. Punerea în practică a soluției/soluțiilor;

5. Evaluarea implementării;

6. Feed-back post implementare;

Geotehnică

Studiul geotehnic reprezinta prima etapa din procesul de constructie sau de consolidare al unui obiectiv. În acesta sunt cuprinse informații despre consistența și structura solului, nivelul pânzei de apă freatică și recomandări pentru proiectul tehnic. Studiul geotehnic se intocmeste conform normativului NP 074/2014 - "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii" si EUROCODE 7. Probele culese din sol, în urma forajelor, sunt duse la laborator pentru a fi analizate. Pe baza acestor rezultate și a observațiilor din teren, este conceput referatul geotehnic, care alături de fișele de sondaj reprezintă documentația ce este predată clientului.

Un studiu geotehnic necesar pentru construcția unui imobil cu destinație rezidențială presupune:

 • executarea unuia sau mai multe foraje pe terenul pe care va fi amplasată construcția
 • prelevarea probelor de pământ și de apă (dacă este cazul)
 • analiza în laborator a probelor de pământ și apă
 • întocmirea referatului geotehnic și verificarea documentației de către un expert autorizat MLPAT "Af"

Următoarele informații trebuie precizate în cazul în care doriți un studiu geo pentru un imobil:

 • amprenta la sol a construcției
 • suprafața terenului pe care va fi amplasată casa
 • înclinația terenului
 • apropierea terenului de apă (lac, pârâu, râu)
 • pereți comuni cu clădiri existente
 • regimul de înălțime al clădirii (subsol, demisol, parter și număr de etaje)
 • locația geografică exactă unde va fi construită casa

 

Înainte de a cumpăra un teren este esențial să cereți efectuarea unui studiu geo pentru a putea ști ce puteți construi pe acel teren. Există și impuneri la nivel legislativ, prin care orice proiect de reabilitare, consolidare, modernizare, recondiționare a unui imobil vechi sau de construcție a unei noi clădiri trebuie să aibă la bază studii geotehnice, altfel nu se acordă autorizația de construcție. Așadar, dacă aveți nevoie de un studiu geotehnic, puteți să ne contactați cu încredere.

 

Care este preţul unui studiu geotehnic? Cât durează?

 • Preţul şi durata unui studiu geotehnic variază în primul rând în funcţie de tipul construcţiei, de dimensiunile pe orizontală și verticală, pentru că acestea determină numărul de foraje geotehnice efectuate, adâncimea lor, numărul de probe geotehnice de prelevat, echipamentele folosite şi evident tipul şi numărul de analize necesare. De aceea, atunci când solicitaţi un preţ pentru un studiu geo, menţionaţi tipul construcţiei şi dimensiunile acesteia (lungime, lăţime, regim de înălţime). În acelaşi timp, şi durata de execuţie a unui studio geotehnic se modifică în mod similar.
 • Preţul studiului geotehnic creşte cu cererea clientului. Realizarea unui studiu geotehnic se face conform cu legislaţia în vigoare, însă ȋn funcţie de natura terenului de fundare sau de modificările survenite ȋn proiectare sau până la obţinerea autorizaţiei de lucrări, la cererea clientului sub ȋndrumarea inginerului geotehnician(în funcţie de condiţiile de mediu existente pe teren), cerinţele legate de numărul de foraje, adâncimea lor, analizele efectuate pot fi suplimentate, ceea ce în mod evident duce la creşterea costului studiilor geotehnice pentru client. Locaţia unei construcţii influenţează foarte puţin preţul unui studiu geotehnic, iar impactul acesteia asupra preţului scade şi mai mult în funcţie de valoarea acestuia. Graţie unei dotări cu maşini moderne şi economice, ne putem deplasa oriunde în ţară în cel mai scurt timp.

 

 • Preţul studiilor geotehnice reflectă în mare parte calitatea acestora. Încercaţi să identificaţi portofoliul de clienţi al fiecărui furnizor de studii geotehnice, este un barometru foarte bun pentru calitatea studiilor geotehnice.Având în vedere toate aceste aspecte, pentru a vă putea oferi un preţ dar şi o durată de execuţie, este necesar ca atunci când ne contactaţi să ne oferiţi o serie de detalii regăsite pe pagina dedicată a studiului geotehnic.